Polyquaternium-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50% to nasz nowy typ Polyquaternium-11, jest to polimeryczna czwartorzędowa sól amoniowa utworzona w reakcji siarczanu dietylu i kopolimeru winylopirolidonu i dimetyloaminoetylometakrylanu. Należy do klasy chemicznej znanej jako czwartorzędowe związki amoniowe (ogólnie określane jako „quat”). Polyquaternium-11 50% ma niższą masę cząsteczkową w porównaniu z Polyquaternium 20%, mieszalny z wodą i etanolem, lekko charakterystyczny zapach. Polyquaternium-11 50% ...