Polyquaternium-11

  • Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11 jest polimeryczną czwartorzędową solą amoniową utworzoną w reakcji siarczanu dietylu i kopolimeru winylopirolidonu i dimetyloaminoetylometakrylanu. Należy do klasy chemicznej znanej jako czwartorzędowe związki amoniowe (ogólnie określane jako „quat”). Polyquaternium-11 jest roztworem wodnym o wysokiej lepkości, miesza się z wodą i etanolem, ma lekko charakterystyczny zapach. Polikwaternium-11 to chmura, słoma -kolorowy środek błonotwórczy i środek antystatyczny ...