Polyquaternium-28

  • Polyquaternium-28

    Polyquaternium-28

    Właściwości: Polyquaternium-28 jest polimerową czwartorzędową solą amoniową składającą się z monomerów winylopirolidonu i dimetyloaminopropylometakryloamidu. Działa jako środek błonotwórczy i kondycjonujący, tworzy przezroczysty, elastyczny, ale nie lepki film, zapewnia smarowność i dobrą stabilność hydrolizy w niskich Wartość PH, wykazuje doskonałą kompatybilność z większością niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.Przy niewielkiej akumulacji może poprawić kondycjonowanie i stylizację włosów ...