Polikwaternium-6

  • Polyquaternium-6

    Polikwaternium-6

    Polyquaternium-6 jest polimerem chlorku dimetylodialliloamoniowego. Polyquaternium-6 jest łatwy do rozpuszczenia w wodzie i niełatwy do spalenia, z silnym skrzepniętym zabarwieniem i dobrą stabilnością roztworu wodnego. Polyquaternium-6 jest stabilny w szerokim zakresie pH. Ma dobrą zdolność antychlorową i wysoką gęstość ładunku. Ta cecha sprawia, że ​​Polyquaternium-6 staje się idealnym produktem w produktach do pielęgnacji włosów i pielęgnacji skóry. W preparatach do higieny osobistej Polyquaternium-6 działa jako środek antystatyczny, błonotwórczy i utrwalający włosy.