Powidon

  • Povidone

    Powidon

    Powidon to homopolimer 1-winylo-2-pirolidonu (poliwinylopirolidonu), dobrze rozpuszczalny w wodzie, etanolu (96%), metanolu i innych rozpuszczalnikach organicznych, bardzo słabo rozpuszczalny w acetonie.Jest higroskopijny polimer, dostarczany w kolorze białym lub kremowym biały proszek lub płatki, od niskiej do wysokiej lepkości i o niskiej do wysokiej masie cząsteczkowej, charakteryzujący się wartością K, o doskonałych właściwościach higroskopijnych, błonotwórczych, klejących, stabilności chemicznej i bezpieczeństwa toksykologicznego Kluczowe parametry techniczne ...