Seria PVP K

  • PVP K Series

    Seria PVP K

    PVP K to higroskopijny polimer, dostarczany w białym lub kremowo-białym proszku, od niskiej do wysokiej lepkości i od niskiej do wysokiej masy cząsteczkowej z rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach wodnych i organicznych, z których każdy charakteryzuje się wartością K. PVP K to rozpuszczalność w wodzie i wiele innych Rozpuszczalniki organiczne.,Higroskopijność,Tworzy warkocz,Klej,Początkowa kleistość,Tworzenie złożone,Stabilizacja,Rozpuszczanie,Zdolność do sieciowania,Zgodność biologiczna i bezpieczeństwo toksykologiczne.