Polimery PVP 1

  • PVP K Series

    Seria PVP K

    PVP K to higroskopijny polimer, dostarczany w białym lub kremowo-białym proszku, od niskiej do wysokiej lepkości i od niskiej do wysokiej masy cząsteczkowej z rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach wodnych i organicznych, z których każdy charakteryzuje się wartością K. PVP K to rozpuszczalność w wodzie i wiele innych Rozpuszczalniki organiczne.,Higroskopijność,Tworzy warkocz,Klej,Początkowa kleistość,Tworzenie złożone,Stabilizacja,Rozpuszczanie,Zdolność do sieciowania,Zgodność biologiczna i bezpieczeństwo toksykologiczne.

  • VP/VA Copolymers

    Kopolimery VP/VA

    Kopolimery VP/VA wytwarzają przezroczyste, elastyczne, przepuszczające tlen folie, które przylegają do szkła, tworzyw sztucznych i metali. Żywice winylopirolidon/octan winylu (VP/VA) są liniowymi, bezładnymi kopolimerami wytwarzanymi przez rodnikową polimeryzację monomerów w różnych proporcjach. Kopolimery VP/VA są dostępne w postaci białych proszków lub klarownych roztworów w etanolu i wodzie. Kopolimery VP/VA są szeroko stosowane jako substancje błonotwórcze ze względu na ich elastyczność, dobrą przyczepność, połysk, zwilżalność wodą i twardość. Te właściwości sprawiają, że kopolimery PVP/VA nadają się do różnych produktów przemysłowych, higieny osobistej i farmaceutycznych.