Laktoza przesiewana

  • Sieved Lactose

    Laktoza przesiewana

    Jest to biały, bezsmakowy, krystaliczny proszek o dobrej płynności. Gruboziarnista laktoza wytwarzana w procesie krystalizacji może być podzielona na wiele specyfikacji z wąskim rozkładem wielkości po przesiewaniu (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). Laktoza przesiewana składa się z pojedynczego kryształu i trochę zbrylonych kryształów. Produkty o różnych specyfikacjach mogą być używane na różne okazje. Granulacja na mokro nie jest wymaganym procesem do napełniania kapsułek ze względu na dobrą mieszalność, grypę ...