Rozpuszczalniki/półprodukty

 • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

  N-dodecylo-2-pirolidon

  N-dodecylo-2-pirolidon to niskopieniący, niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany w środkach czyszczących w gospodarstwie domowym, przemysłowym i instytucjonalnym. Ta substancja chemiczna jest również środkiem zwilżającym stosowanym w preparatach chemicznych klejów i uszczelniaczy. N-dodecylo-2-pirolidon oddziałuje z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, tworząc mieszane micele, co skutkuje synergicznym zmniejszeniem napięcia powierzchniowego i zwiększeniem zwilżania. N-dodecylo-2-pirolidon jest używany w przemyśle pestycydów. Wiadomo również, że może być stosowany jako odżywka, stabilizator piany, tusze i powłoki wodorozcieńczalne.

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  N-oktylo-2-pirolidon

  N-oktylo-2-pirolidon jest podstawionym heterocyklicznym związkiem organicznym i szybkim niejonowym środkiem zwilżającym w
  środki czyszczące do naczyń, przemysłowe i instytucjonalne. Może również służyć jako rozpuszczalnik polimerów i substancji hydrofobowych oraz ma zastosowanie jako nośnik barwnika do tkanin aramidowych. Głównymi zaletami N-oktylo-2-pirolidonu jest jego wysoka rozpuszczalność dla cząsteczek hydrofobowych. Może również tworzyć mieszane micele z kilkoma innymi środkami powierzchniowo czynnymi, zwłaszcza z anionowymi emulgatorami.
  N-oktylo-2-pirolidon jest wyjątkowy, ponieważ jest również rozpuszczalnikiem powierzchniowo czynnym, dzięki czemu może działać jako rozpuszczalnik międzyfazowy. Ta właściwość jest korzystna w wielu formulacjach. Znajduje zastosowanie w produkcji agrochemikaliów, elektroniki,
  chemikalia przemysłowe, produkt wyjściowy do syntez chemicznych i rozpuszczalnik.

 • N-Ethyl-2-Pyrrolidone

  N-etylo-2-pirolidon

  N-etylo-2-pirolidon jest bezbarwną do lekko żółtawą cieczą o słabym zapachu aminy, ponieważ aprotonowy i wysoce polarny rozpuszczalnik organiczny jest całkowicie mieszalny z wodą. Kluczowe parametry techniczne: Wygląd Od bezbarwnej do lekko żółtej cieczy Czystość 99,5% min. Woda 0,1% maks. g-Butyrolakton 0,1% max. Aminy 0,1% maks. Kolor (APHA) 50 max. Zastosowania: Stosowany jako półprodukty do syntezy agrochemikaliów, farmaceutyków, środków pomocniczych do tekstyliów, plastyfikatorów, polimerów, tak ...
 • N-Methyl-2-Pyrrolidone

  N-metylo-2-pirolidon

  N-Metylo-2-pirolidon to związek organiczny składający się z 5-członowego laktamu. Jest to bezbarwna ciecz, chociaż zanieczyszczone próbki mogą wydawać się żółte. Jest mieszalny z wodą i większością rozpuszczalników organicznych. Należy również do klasy dipolarnych rozpuszczalników aprotonowych, takich jak dimetyloformamid i dimetylosulfotlenek. Jest stosowany w przemyśle petrochemicznym i tworzyw sztucznych jako rozpuszczalnik, wykorzystując jego nielotność i zdolność do rozpuszczania różnorodnych materiałów Kluczowe parametry techniczne: Atrakcyjność ...