Rozpiętość serii

  • Sorbitan Easter

    Sorbitańska Wielkanoc

    Produkty z serii SPAN, zwane również estrem sorbitanu, są lipofilowym i niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym. Bezpieczne i nietoksyczne jest dodawanie go do żywności jako emulgatora, gdy jest właściwie stosowany. Istnieją różne typy ze względu na różne kwasy tłuszczowe. Wartość HLB wynosi od 1,8 ~8.6. Ester sorbitanu może rozpuszczać się w polarnych rozpuszczalnikach organicznych i olejach. Kluczowe typy i parametry: Rodzaje Wartość kwasowa (mgKOH/g) Zmydlanie (mgKOH/g) Hydroksy (mgKOH/g) HLB Nazwa chemiczna SPAN 20 maks. 7,0. 155~170 330~3...