Kopolimery VP / VA

  • VP/VA Copolymers

    Kopolimery VP / VA

    Kopolimery VP / VA z różnymi proporcjami N-winylopirolidonu do octanu winylu, rozpuszczalne w większości rozpuszczalników organicznych, występujące w postaci proszku, roztworu wodnego i roztworu etnolu. Wodne roztwory kopolimerów VP / VA są niejonowe, neutralizacja nie jest wymagana. Powstałe błony są twarde, błyszczące i usuwalne w wodzie; Regulowana lepkość, temperatura mięknienia i wrażliwość na wodę w zależności od stosunku VP / VA; Dobra kompatybilność z wieloma modyfikatorami, plastyfikatorami, propelentami w sprayu i innymi składnikami kosmetyków ...