β-nicotinamidă adenin dinucleotidă (NMN)

  • Beta-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)

    Mononucleotidă beta-nicotinamidă (NMN)

    Mononucleotida beta-nicotinamidă („NMN”, „NAMN” și „β-NMN”) este o nucleotidă derivată din riboză și nicotinamidă. La fel ca nicotinamida ribozidă, NMN este un derivat al niacinei, iar oamenii au enzime care pot folosi NMN pentru a genera nicotinamidă adenin dinucleotidă (NADH).