N-metil-2-pirolidonă

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metil-2-pirolidonă

    N-metil-2-pirolidona este un compus organic constând dintr-o lactamă cu 5 membri. Este un lichid incolor, deși probele impure pot apărea galbene. Este miscibil cu apa și cu cei mai obișnuiți solvenți organici. De asemenea, aparține clasei de solvenți aprotici dipolari, cum ar fi dimetilformamida și dimetilsulfoxidul. Este folosit ca solvent în industria petrochimică și a materialelor plastice, exploatându-și nevolatilitatea și capacitatea de a dizolva diverse materiale. Parametri tehnici cheie: Aspect...