2-පයිරොලයිඩෝන්

  • 2-Pyrrolidone

    2-පයිරොලයිඩෝන්

    2-පයිරොලිඩෝන් කහ පැහැයට හුරු පැහැදිළි දියර (25 above ට වැඩි), එය ජලයේ හෝ කාබනික ද්‍රාවකවල රසායනික ස්ථායිතාව සහ විඛාදනයට ලක් නොවන ස්වරූපයෙන් ද්‍රාව්‍ය වේ. ද්‍රවාංකය 24.6 at, තාපාංකය 245 at, දැල්වෙන ස්ථානය 129.4 at. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම @ 25 color වර්ණ රහිත ද්‍රවයට පිරිසිදු පිරිසිදුකම 99.0% මිනි. තෙතමනය 0.1% උපරිම. ගැමා බියුටිරොලැක්ටෝන් 0.1% උපරිම. 1,4-බුටනෙඩියෝල් 0.1% උපරිම. වර්ණය (APHA) 25 උපරිම. යෙදුම ...