බයෝටින්

  • Biotin

    බයෝටින්

    බයෝටින් ඩී-බයෝටින්, විටමින් එච්, විටමින් බී 7 ලෙසද නම් කර ඇති අතර එය සුදු හෝ පාහේ සුදු, ස් stal ටිකරූපී කුඩු හෝ වර්ණ රහිත ස් st ටික, ජලයේ තරමක් ද්‍රාව්‍ය, ඇල්කොහොල්, ඇසිටෝන් වල දිය නොවන ප්‍රායෝගිකයි. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන් පෙනුම සුදු හෝ සුදු පැහැති කුඩු හඳුනාගැනීම් (A, B, C) USP තක්සේරුවට අනුකූල වේ 97.5% ~ 100.5% අපද්‍රව්‍ය තනි අපිරිසිදුකම: 1.0% ට නොඅඩු මුළු අපද්‍රව්‍ය: 2.0% ට නොඅඩු නිශ්චිත භ්‍රමණය + 89 ~ ~ + 93 ° රෙසී ...