කාබොමර් 940

  • Carbomer 940

    කාබොමර් 940

    කාබොමර් 940 යනු හරස් සම්බන්ධිත පොලිඇක්‍රයිලේට් පොලිමර් ය. එය ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවයක් ලබා දිය හැකි අතිශයින්ම කාර්යක්ෂම වාචික විකරණකාරකයක් වන අතර දීප්තිමත් ජලය හෝ ජලවිදුලි ජෙල් සහ ක්‍රීම් සාදයි. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම සුදු කුඩු, සුදුමැලි ගන්ධය තරමක් ඇසිටික් දෘශ්‍යතාව 0.2% උදාසීන විසඳුම 20,000 ~ 35,000 0.5% උදාසීන විසඳුම 4 ...