පීවීපී අයඩින්

  • PVP Iodine

    පීවීපී අයඩින්

    පීවීපී අයඩින්, පීවීපී-අයි, පොවිඩෝන් අයඩින් ලෙසද හැඳින්වේ. පුළුල් වර්ණාවලීක ජෛව සංහාරය; ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, ද්‍රාව්‍ය: එතිල් ඇල්කොහොල්, අයිසොප්‍රොපයිල් ඇල්කොහොල්, ග්ලයිකෝල්, ග්ලිසරින්, ඇසිටෝන්, පොලිඑතිලීන් ග්ලයිකෝල්; චිත්රපට සෑදීම; ස්ථාවර සංකීර්ණය; සම සහ ශ්ලේෂ්මලයට අඩු කෝපයක්; තෝරා නොගත් විෂබීජ නාශක ක්‍රියාව; බැක්ටීරියා ප්‍රතිරෝධය ජනනය කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් නොමැත. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පී ...