පීවීපී කේ ශ්‍රේණිය

  • PVP K Series

    පීවීපී කේ ශ්‍රේණිය

    පොලිවිවයිල්පිරොලයිඩෝන් (පීවීපී) කුඩු සහ ජල ද්‍රාවණ ආකාරයක් ලෙස පවතින අතර පුළුල් අණුක බර පරාසයකින් සපයනු ලැබේ, ජලය, මධ්‍යසාර හා අනෙකුත් කාබනික ද්‍රාවණවල පහසුවෙන් විසුරුවා හරිනු ලැබේ. කොස්මෙටික් ශ්‍රේණියේ පීවීපී හිසකෙස් රැකවරණය, සම රැකවරණය සහ මුඛ සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන, විශේෂයෙන් කොණ්ඩා මෝස්තර නිෂ්පාදන සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. එහි පුළුල් අණුක බර පරාසය දෙස බලන විට, අඩු අණුක බර සිට ඉහළ අණු දක්වා ...