වියළන ලැක්ටෝස් ඉසින්න

  • Spray-Drying Lactose

    ඉසින වියළන ලැක්ටෝස්

    ඉසින වියළන ලැක්ටෝස් සුදු පැහැය, විශිෂ්ට ද්‍රවශීලතාවයකින් යුත් කුඩු ය. එය විශිෂ්ට ද්‍රවශීලතාවයක් ඇති අතර ගෝලාකාර අංශු හා පටු ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය නිසා ඒකාකාරිත්වය හා හොඳ සම්පීඩ්‍යතාව මිශ්‍ර කරයි. එය සෘජු සම්පීඩනය සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ. යෙදුම් වාසි: හොඳ ජල ද්‍රාව්‍යතාවයක් හේතුවෙන් ක්ෂණිකව විසුරුවා හැරීම, ඉසින වියළීම හේතුවෙන් හොඳ ටැබ්ලට් දෘ ness තාව; drug ෂධීය අමුද්‍රව්‍ය සඳහා අඩු මාත්‍රාවකින් එය ඒකාකාරව බෙදා හැරිය හැක.