Koencim Q10

  • Coenzyme Q10

    Koencim Q10

    Koencim Q10 je vključen kot sestavni del mitohondrijev v proizvodnjo energije celic. Ima tudi antioksidativni učinek, ki se tako pogosto uporablja v fiziologiji, farmaciji, kozmetiki in varovanju zdravja. Je rumen ali svetlo rumen kristalni prah, brez vonja, okusa, lahko topen v kloroformu, benzenu in ogljikovem tetrakloridu; topen v acetonu, etru, naftnem eterju; rahlo topen v etanolu; netopen v vodi ali metanolu. Na svetlobi se bo razgradil v rdeče snovi, ...