Gama poliglutaminska kislina

  • Gamma Polyglutamic Acid

    Gama poliglutaminska kislina

    Gama poli-glutaminska kislina (γ-PGA) je naraven, večnamenski in biološko razgradljiv biopolimer. Proizvaja se s fermentacijo v Bacillus subtilis z uporabo glutaminske kisline. PGA je sestavljen iz monomerov glutaminske kisline, ki so med seboj povezani med α-amino in γ-karboksilnimi skupinami. Je vodotopna, užitna in za človeka nestrupena ter okolju prijazna. Ima široko uporabo na področjih medicine, hrane, kozmetike in obdelave vode. Ključni tehnični parametri: Videz bel ...