Kojična kislina in derivati

  • Kojic Acid

    Kojićeva kislina

    Kojična kislina je znana kot 5-hidroksil -2-hidroksimetil -1 in 4-piranon. Je šibka kisla organska spojina, dobljena s fermentacijo mikroorganizmov. Drobna tramperska kislina je bela ali rumenkasta igla, podobna kristalu; lahko topen v vodi, alkoholu in acetonu, rahlo topen v etru, etil acetatu, kloroformu in piridinu, netopen v benzenu; njegova molekulska formula je C6H6O4, molekulska masa 142,1, tališče 153 3 156 ℃. Ključni tehnični parametri Videz Bel ali sivobel kristal Kot ...
  • Kojic Acid Dipalmitate

    Kojična kislina Dipalmitate

    Kojic Acid Dipalmitate (KAD) je derivat, pridobljen iz Kojić kisline. KAD je znan tudi pod imenom Kojic Dipalmitate.Kojic Acid Dipalmitate je priljubljeno sredstvo za beljenje kože. Pred uvedbo Kojijkove kisline Dipalmitate. Kojična kislina se fermentira in očisti z glukozo ali saharozo pod delovanjem Koji. Njegov belilni mehanizem zavira aktivnost tirozinaze in aktivnost N-DHICA oksidaSe. Prav tako lahko blokira polimerizacijo dihidroksiindola. Kojična kislina je redko sredstvo za beljenje, ki zavira več ...