Kojićeva kislina

  • Kojic Acid

    Kojićeva kislina

    Kojična kislina je znana kot 5-hidroksil -2-hidroksimetil -1 in 4-piranon. Je šibka kisla organska spojina, dobljena s fermentacijo mikroorganizmov. Drobna tramperska kislina je bela ali rumenkasta igla, podobna kristalu; lahko topen v vodi, alkoholu in acetonu, rahlo topen v etru, etil acetatu, kloroformu in piridinu, netopen v benzenu; njegova molekulska formula je C6H6O4, molekulska masa 142,1, tališče 153 3 156 ℃. Ključni tehnični parametri Videz Bel ali sivobel kristal Kot ...