N-dodecil-2-pirolidon

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-dodecil-2-pirolidon

    N-Dedecil-2-pirolidon deluje kot omočilno sredstvo, je težko topen v vodi in topen v večini organskih topil. Je nizko peneča se neionska površinsko aktivna snov s HLB 3 in nima kritične koncentracije micel. - Pirolidon ima večjo učinkovitost pri statičnem zmanjšanju površinske napetosti, komunicira z anionskimi površinsko aktivnimi snovmi in tvori mešane micele, kar močno poveča njegovo topnost, kar ima za posledico sinergijsko zmanjšanje površinske napetosti in izboljšanje močenja. Ključni tehnični ...