N-metil-2-pirolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metil-2-pirolidon

    N-metil-2-pirolidon je organska spojina, sestavljena iz 5-členskega laktama. Je brezbarvna tekočina, čeprav so nečisti vzorci lahko rumeni. Meša se z vodo in z najpogostejšimi organskimi topili. Spada tudi v razred dipolarnih aprotičnih topil, kot sta dimetilformamid in dimetil sulfoksid. Uporablja se v petrokemični industriji in industriji plastike kot topilo, pri čemer izkorišča svojo nehlapnost in sposobnost raztapljanja različnih materialov Ključni tehnični parametri: Videz ...