N-oktil-2-pirolidon

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  N-oktil-2-pirolidon

  N-oktil-2-pirolidon je substituirana heterociklična organska spojina in hitro neionsko vlažilno sredstvo v
  čistila za pomivanje posode, industrijska in institucionalna čistila. Lahko služi tudi kot topilo za polimere in hidrofobne snovi ter se uporablja kot nosilec barvila za aramidne tkanine. Glavna prednost N-oktil-2-pirolidona je njegova visoka topnost za hidrofobne molekule. Prav tako lahko tvori mešane micele z več drugimi površinsko aktivnimi snovmi, zlasti z anionskimi emulgatorji.
  N-oktil-2-pirolidon je edinstven po tem, da je tudi površinsko aktivno topilo in zato lahko deluje kot topilo na površini.
  industrijske kemikalije, začetni izdelek za kemično sintezo in topilo.