Polikvaternij-1

  • Polyquaternium-1

    Polikvaternij-1

    Polyquaternium-1 je zelo varen konzervans, ki kaže zelo nizko akutno toksičnost pri podganah. Polyquaternium-1 je rahlo toksičen peroralno (LD50> 4,47 ml/l pri 40 % aktivnosti pri podganah). Polyquaternium-1 pri 40 % ne draži kože. Izdelek ne povzroča preobčutljivosti kože in ni mutagen.