Polyquaternium-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50% je naša nova vrsta Polyquaternium-11, je polimerna kvaternarna amonijeva sol, ki nastane v reakciji dietil sulfata in kopolimer vinil pirolidona in dimetil aminoetilmetakrilata. Je v kemijskem razredu, znanem kot kvaternarne amonijeve spojine (na splošno imenovano "Quat"). Polyquaternium-11 50% je nižja molekulska masa v primerjavi z Polyquaternium 20%, meša se z vodo in etanolom, rahlo značilen vonj. Polyquaternium-11 50% ...