Polikvaternij-11

  • Polyquaternium-11

    Polikvaternij-11

    Polikvaternij-11 je polimerna kvaternarna amonijeva sol, ki nastane z reakcijo dietil sulfata in kopolimera vinil pirolidona in dimetil aminoetilmetakrilata. Je v kemijskem razredu, znanem kot kvaternarne amonijeve spojine (na splošno imenovano "Quat"). Polikvaternij-11 je visoko viskozna vodna raztopina, meša se z vodo in etanolom, rahlo značilen vonj. Polikvaternij-11 je oblak, slama -barvni filmski ustvarjalec in antistatično sredstvo. Deluje kot ...