Povidon

  • Povidone

    Povidon

    Povidon je homopolimer 1-vinil-2-pirolidona (polivinilpirolidon), prosto topen v vodi, v etanolu (96%), metanolu in drugih organskih topilih, zelo topen v acetonu. Je higroskopen polimer, dobavljen v beli ali kremasti obliki. bel prah ali kosmiči, od nizke do visoke viskoznosti in nizke do visoke molekulske mase, za katero je značilna K vrednost, z odlično higroskopnostjo, oblikovalnostjo filmov, lepilom, kemijsko stabilnostjo in toksikološko varnostjo. Ključni tehnični parametri ...