PVP jod

  • PVP Iodine

    PVP jod

    PVP jod, imenovan tudi PVP-I, povidon jod. Obstaja kot tekoči, rdečkasto rjav prah, ne draži z dobro stabilnostjo, se raztopi v vodi in alkoholu, netopen v dietiletu in kloroformu. Biocid širokega spektra; V vodi topen, topen tudi v: etilnem alkoholu, izopropil alkoholu, glikolih, glicerinu, acetonu, polietilen glikolu; Filmsko oblikovanje; Hlevski kompleks; Manj draži kožo in sluznico; Neselektivno razkuževalno delovanje; Ni nagnjenosti k ustvarjanju bakterijske odpornosti. Ključni tehnični P ...