PVP jod

  • PVP Iodine

    PVP jod

    PVP jod, imenovan tudi PVP-I, povidon jod. Obstoji kot prosto tekoč, rdečkasto rjav prah, nedražilen z dobro stabilnostjo, topen v vodi in alkoholu, netopen v dietiletu in kloroformu. Biocid širokega spektra; Topen v vodi, topen tudi v: etilnem alkoholu, izopropil alkoholu, glikolih, glicerinu, acetonu, polietilen glikolu; tvorjenje filma; Stabilen kompleks; Manj draži kožo in sluznico; Neselektivno germicidno delovanje; Ni nagnjenosti k ustvarjanju odpornosti bakterij. Ključni tehnični p...