PVP K serija

  • PVP K Series

    PVP K serija

    PVP K je higroskopski polimer, dobavljen v belem ali kremasto belem prahu, ki sega od nizke do visoke viskoznosti in nizke do visoke molekulske mase s topnostjo v vodnih in organskih topilih, za vsakega je značilna vrednost K. PVP K je topnost v vodi in veliko drugih organska topila., higroskopnost, tvori film, lepilo, začetna lepljivost, tvorba kompleksa, stabilizacija, solubilizacija, navzkrižno povezljivost, biološka združljivost in toksikološka varnost.