วัสดุไฮเทค

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle เช่น Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle เช่น Zinc Oxide Whisker หรือที่เรียกว่า Tetra-Needle เช่น ZnO Whisker Tetra-Needle เช่น Zinc Oxide Whisker เป็นวัสดุไฮเทคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราอยู่ในการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงโครงการ 'Enterprise-University Cooperation Project' Tetra-Needle เช่น Zinc Oxide Whisker มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการใช้ ในหลายอุตสาหกรรม ความแข็งแรงสูงพิเศษ: Tetra-Needle เช่น ZnO Whisker เป็นโครงสร้าง wurtzite แบบผลึกเดี่ยวแทบไม่มีข้อบกพร่องของโครงสร้างซึ่งเป็นของ ...