dsdsg

Biz hakda

YR Chemspec®SGS we ISO tarapyndan barlanan we tassyklanan ökde öndüriji we üpjün ediji, hil dolandyryş ulgamyna berk eýerýärisISO9001: 2015.

Milli senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy baradaky çagyryşa jogap hökmündeinnowasiýa, täzeçillik we täze ösüş hereketlendirijilerini ösdürmek arkaly ýokary hilli ösüşi öňe sürmek.YR Chemspec®meşhur uniwersitetler we institutlar bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly ylmy we tehnologiki täzelikleri amala aşyrmak üçin mümkinçiliklerini artdyrýar. * Witamin önümleri, * Fermentlenen aktiwler, * Ösümlik ekstraktlary, * PVP polimerler we polikaterniý seriýaly önümler ýaly senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaş taslamalarymyzyň köpüsi. .

5
6

Senagat-uniwersitet gözleglerinde tutanýerliligimiziň netijesinde himiki çig mal / ingredientleriň giň toplumyny döretdik, esasanam şahsy ideg işjeň maddalarynda ep-esli gowulaşýarys we Ascorbyl Tetraisopalmitate, Etil Ascobic Acid , Magensium Ascorbyl Fosfat, Natriý Askorbyl Fosfat, Gidroksipinakolon Retinoat, Tokoferil Glýukozid, Bakuçiol, Resweratrol, Glutation we ş.m.

Senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygynyň artykmaçlyklary sebäpli. Soňky ýyllarda ösüş, YR Chemspec®kosmetiki işjeň maddalaryň we çig malyň dünýä bazarynda möhüm oýunçy bolup ösýär.

YR Chemspec®Önümçilik we paýlamak bilen meşgullanýar, kosmetika / şahsy ideg pudaklary üçin ýörite önümler, çig mallar, işjeň maddalar. Biz elmydama iň täze tehnologiýa täzeliklerine, önümçilik prosesine, paýlanyşyna, gözleginiň ýokary derejesine bagyşlanýarys ýokary hilli çig mal we ingredientler, we global hyzmatdaşlarymyz üçin 7 * 24 sagat jogap we hyzmat bermek. Biziň wezipämiz, ähli hyzmatdaşlarymyza önümlerimizi formulalarynda ulanmakda ajaýyp tejribe toplamak we ähli ingredientleriň / çig malyň bardygyny kepillendirmekdir. ygtybarly, sagdyn, bäsdeşlik bahasy we wagtynda hyzmat bilen üpjün etmek.

YR Chemspec® diňe bir çig mal / ingredientler bilen üpjün ediji däl, biz siziň wepaly hyzmatdaşyňyz. Biz diňe bir önüm ibermek bilen çäklenmän, abraýymyz, wadamyz, hyzmatymyz we dünýä ähmiýetine goşmaça baha berýäris. Hyzmatdaşlarymyza çykdajylary, wagty tygşytlamaga kömek etmek üçin we islendik täze üpjün edijini göz öňünde tutmak töwekgelçiligini azaltmak bilen, biz paket önümleri hyzmatyny ýa-da Hytaýdan gözleg hyzmatyny hem hödürleýäris.

YR Chemspec®Medeniýetli ösüş ýoluny döretmäge ymtylmak üçin adam bilen tebigatyň sazlaşygyna gönükdirilen durnukly ösüş strategiýasyny elmydama durmuşa geçirmäge borçlanýar.