Kojik kislotasy we emele gelenler

  • Kojic Acid

    Kojik kislotasy

    Kojik kislotasynyň tozy, kömeleklerden alnan tebigy antioksidantdyr, Kojic kislotasy derini bejermek önümleriniň köpüsinde ulanylýan tebigy derini ýeňilleşdiriji serişdedir. Kojik kislotasy giperpigmentasiýany, gara tegmilleri, güne zeper ýetmegi we ş.m. bejermäge, reňkiniň görünmegini we deriniň ýagtylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  • Kojic Acid Dipalmitate

    Kojik kislotasynyň diplomy

    Kojik kislotasynyň diplomy, ýokary durnuklylygy hödürleýän Kojic kislotasynyň esteridir. Kojiç kislotasynyň özi wagtyň geçmegi bilen reňk üýtgemeleri bilen durnuksyzlyga ýykgyn edip biler, Kojic Dipalmitate bolsa uzak wagtlap durnuklylygyny saklaýar. Derini agardyjy we ýaş tegmilleriniň görünmegini azaltmak üçin ulanylýar. Kojic Acid Dipalmitate deriniň ýagtylandyryjy täsirlerini has täsirli hödürleýär.