Polikaternium-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Polikaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50% - bu bizning yangi Polyquaternium-11 turimiz, bu dietil sulfat va vinil pirolidon va dimetil aminoetilmetakrilat kopolimerining reaktsiyasi natijasida hosil bo'lgan polimer to'rtinchi ammoniy tuzidir. Bu to'rtinchi ammoniy birikmalari deb nomlanuvchi kimyoviy sinfga kiradi (odatda "kvat" deb nomlanadi) .Poliquaternium-11 50% pastroq molekulyar og'irlik, Polyquaternium bilan taqqoslaganda 20%, suv va etanol bilan aralash, ozgina xarakterli hid. 50% ...