Polikaterniy-11

  • Polyquaternium-11

    Polikaterniy-11

    Poliquaternium-11 dietil sulfat va vinil pirolidon va dimetil aminoetilmetakrilat kopolimerining reaktsiyasi natijasida hosil bo'lgan polimer to'rtinchi ammoniy tuzidir. Bu to'rtinchi ammoniy birikmalari deb ataladigan kimyoviy sinfga kiradi (odatda "Quat" deb nomlanadi) .Poliquaternium-11 yuqori yopishqoq suvli eritma, suv va etanol bilan aralashgan, ozgina xarakterli hid .Poliquaternium-11 bulut, somon - sobiq va piyodalarga-statik vosita rangli film.