Polikaterniy-28

  • Polyquaternium-28

    Polikaterniy-28

    Xususiyatlari: Polyquaternium-28 - bu Vinilpirrolidon va dimetlaminopropil metakrilamid monomerlaridan tashkil topgan polimer to'rtinchi ammounium tuzi, plyonka hosil qiluvchi va konditsioner moddasi sifatida ishlaydi, u shaffof, egiluvchan, ammo yopishqoq plyonka hosil qiladi va past yoki yuqori darajada gidrolizning moyliligi va barqarorligini ta'minlaydi. PH qiymati, ko'pchilik ionli va amfoter bo'lmagan sirt faol moddalar bilan yuqori darajada mosligini namoyish etadi, bu sochlarni ozgina birikishi bilan konditsionerligini va uslublarini yaxshilaydi.