Copovidone

  • Copovidone

    Copovidone

    Copovidone với tỷ lệ 60/40 N-Vinylpyrrolidone đến Vinyl Axetat, hòa tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ. Dù tồn tại ở dạng bột, Copovidone tạo thành màng cứng, có thể tháo rời trong nước và bóng, nó có khả năng tương thích tuyệt vời với nhiều chất hóa dẻo và chất điều chỉnh. Hòa tan tốt trong nước, rượu và các dung môi hữu cơ khác. Các thông số kỹ thuật chính: Hình thức Dạng bột hoặc mảnh màu trắng hoặc trắng hơi vàng, hút ẩm (Biểu thị bằng giá trị K) 25,20 ~ 30,24 Độ hòa tan Hòa tan tự do trong nước, trong rượu ...