Crospovidone

  • Crospovidone

    Crospovidone

    Dược phẩm Crospovidone là một PVP liên kết chéo, PVP không hòa tan, nó hút ẩm, không hòa tan trong nước và tất cả các dung môi thông thường khác, nhưng nó phồng lên nhanh chóng trong dung dịch nước mà không cần bất kỳ gel nào. được phân loại là Crospovidone Loại A và Loại B theo kích thước hạt khác nhau. Các thông số kỹ thuật chính: Sản phẩm Crospovidone Loại A Crospovidone Loại B Bề ngoài Dạng bột hoặc mảnh màu trắng hoặc trắng hơi vàng.