Vật liệu công nghệ cao

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle như Zinc Oxide Whisker, cũng được đặt tên là Tetra-Needle như ZnO Whisker. Máy đánh trứng Tetra-Needle như Zinc Oxide là một vật liệu công nghệ cao, là một sản phẩm mới mà chúng tôi đang nghiên cứu cùng với một trường Đại học nổi tiếng của Trung Quốc, một 'Dự án Hợp tác giữa Doanh nghiệp-Đại học'. đa ngành nghề. Độ bền siêu cao: Tetra-Needle như ZnO Whisker như cấu trúc wurtzite đơn tinh thể, hầu như không có khuyết tật cấu trúc, thuộc ...