N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodecyl-2-Pyrrolidone là chất hoạt động bề mặt không ion, ít tạo bọt được sử dụng trong các chất tẩy rửa gia dụng, công nghiệp và cơ quan. Hóa chất này cũng là một chất làm ướt được sử dụng trong các công thức hóa chất kết dính và chất bịt kín. N-Dodecyl-2-Pyrrolidone tương tác với các chất hoạt động bề mặt anion, tạo thành các mixen hỗn hợp, dẫn đến giảm sức căng bề mặt và tăng cường thấm ướt. N-Dodecyl-2-Pyrrolidone đang được sử dụng trong ngành thuốc trừ sâu. Nó cũng được biết đến như một chất điều hòa, chất ổn định bọt, mực in và trong các chất phủ sinh ra nước.