N-metyl-2-Pyrrolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metyl-2-Pyrrolidon

    N-Methyl-2-Pyrrolidone là một hợp chất hữu cơ bao gồm một lactam 5-mem. Nó là một chất lỏng không màu, mặc dù các mẫu không tinh khiết có thể có màu vàng. Nó có thể trộn lẫn với nước và với hầu hết các dung môi hữu cơ thông thường. Nó cũng thuộc nhóm dung môi aprotic lưỡng cực như dimethylformamide và dimethyl sulfoxide. Nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa dầu và nhựa như một dung môi, khai thác tính không bay hơi và khả năng hòa tan các vật liệu đa dạng của nó Các thông số kỹ thuật chính: Ứng dụng ...