Poly (MethylvinyletherMaleic Acid) Đồng phân nửa este

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid) Half Esters Copolymer

    Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Đồng phân nửa este

    Cả hai loại đều là đồng trùng hợp của Monoalkyl este của poly (metyl vinyl ete / axit maleic), sản phẩm tạo thành những màng bóng trong, dai. Màng có khả năng bám dính không dính, có độ bền và khả năng chống ẩm tuyệt vời. Hòa tan trong rượu, este, xeton và ete glycol và có khả năng tương thích tốt với chất đẩy aerosol. Các thông số kỹ thuật chính: Sản phẩm YR-ES225 YR-BS425 INCI Tên Ethyl Esters của PVM / MA Copolymer Butyl Ester của PVM / MA Copolymer CAS # 25087-06-3 25119-68-0 ...