Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Copolyme

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid)Copolymer

    Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Copolyme

    Các polyme này là dạng axit tự do của chất đồng trùng hợp của Methylvinyl ete và Maleic Anhdride, ở dạng lỏng, có thể sử dụng được trong một loạt các trọng lượng phân tử với các đặc tính lưu biến có thể điều chỉnh được. Các thông số kỹ thuật chính của Dạng dung dịch: Loại YR-VM / MASP13 YR-VM / MASP70 YR-VM / MASP125 YR-VM / MASP250 Hình thức hơi mờ Giá trị pH lỏng nhớt (5% trong nước) 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 Kích hoạt ...