Poly (Methylvinylether / Maleic Anhydride) Copolyme

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Anhydride)Copolymer

    Poly (Methylvinylether / Maleic Anhydride) Copolyme

    Không hòa tan trong nước, hòa tan trong THF, Axeton, v.v. Quá trình thủy phân xảy ra trong nước ở điều kiện thích hợp, để sản xuất các sản phẩm axit di và các sản phẩm nửa este. Các thông số kỹ thuật chính: Các loại YR-VM / MA AP13 YR-VM / MA AP30 YR-VM / MA AP70 YR-VM / MA AP125 YR-VM / MA AP250 Bề ngoài Trắng hơn đến bột chảy tự do màu trắng Độ nhớt riêng (1% in 2-Butanone) 0,1 ~ 0,5 0,5 ~ 1 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,5 2,5 ~ 4,0 Trọng lượng phân tử 130.000 ~ 200.000 200.000 ~ 500.000 500.000 ~ 1.000.0000 1.000.000 ~ 1.800.000 1.800 ...