Polyquaternium-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50% là loại Polyquaternium-11 mới của chúng tôi, nó là muối amoni bậc bốn cao phân tử được tạo thành từ phản ứng của dietyl sulfat và đồng trùng hợp của vinyl pyrrolidon và dimetyl aminoetylmethacrylat. Nó nằm trong lớp hóa học được gọi là hợp chất amoni bậc bốn (thường được gọi là “Quất”). Polyquaternium-11 50% có trọng lượng phân tử thấp hơn so với Polyquaternium 20%, Có thể trộn lẫn với nước và etanol, mùi hơi đặc trưng. Polyquaternium-11 50% ...