Polyquaternium-11

  • Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11 là muối amoni bậc bốn cao phân tử được tạo thành từ phản ứng của dietyl sulfat và đồng trùng hợp của vinyl pyrolidon và dimetyl aminoetylmethacrylat. Nó nằm trong nhóm hóa học được gọi là các hợp chất amoni bậc bốn (thường được gọi là “Quất”) Polyquaternium-11 là một dung dịch nước có độ nhớt cao, Có thể trộn lẫn với nước và etanol, mùi hơi đặc trưng. Polyquaternium-11 là một đám mây, rơm - phim màu cũ và chất chống tĩnh điện.Nó hoạt động như một c ...