Polyquaternium-28

  • Polyquaternium-28

    Polyquaternium-28

    Tính chất: Polyquaternium-28 là một muối ammounium bậc bốn cao phân tử bao gồm các monome Vinylpyrolidone và dimethlaminopropyl methacrylamide, hoạt động như một chất tạo màng và điều hòa, nó tạo thành màng trong suốt, linh hoạt nhưng không nhớt, cung cấp độ bôi trơn và độ ổn định tốt của quá trình thủy phân ở mức thấp hoặc cao Giá trị PH, cho thấy khả năng tương thích vượt trội với hầu hết các chất hoạt động bề mặt không ion và lưỡng tính.