Polyquaternium-39

  • Polyquaternium-39

    Polyquaternium-39

    Polyquaternium 39 là một polyme lỏng tương thích với các chất hoạt động bề mặt anion và lưỡng tính. Khi được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc tóc nếu đóng góp độ bóng và cảm giác mềm, mượt. Nó sẽ cung cấp độ bóng khi tóc khô và sẽ giảm tĩnh điện. Nó cung cấp độ ẩm tuyệt vời và cải thiện độ ổn định cho các sản phẩm làm sạch bọt dày hơn, phong phú hơn.